Wydajność pomp ciepła w 2022 roku

Pompa ciepła jest urządzeniem, które działa w oparciu o ciepło wytwarzane w różnych obszarach, charakteryzujących się odmiennymi temperaturami. Ich specyfikacja znajduje swoje zastosowanie m.in. w domach jednorodzinnych. Zalety, jakie płyną z tego rozwiązania są widoczne m.in. podczas analizy popytu na te produkty. W I półroczu 2022 roku odnotowano aż 131% wzrost sprzedaży urządzeń typu powietrze-woda. A jak kształtuje się sytuacja ich wydajność?

  

Wydajność pomp ciepła

Odnosząc się do tematu wydajności pomp ciepła, warto wziąć pod uwagę pojęcie współczynnika, który jest definiowany jako COP. Określa on stosunek ilości ciepła do zużywanej energii elektrycznej. Mówiąc prościej, im wyższa wartość współczynnika, tym większa wydajność urządzenia. Większy COP pozwala na uzyskanie tej samej ilości ciepła, przy jednoczesnym, mniejszym nakładzie energii elektrycznej.
Biorąc pod uwagę rozwiązania stosowane w 2022 roku można wskazać, że COP bez problemu osiąga wartości rzędu nawet 400% i więcej. Oznacza to, że pompa ciepła zużywając 1 kWh energii jest w stanie dostarczyć czterokrotność kWh ciepła. Takie wyniki wskazują na ogromną oszczędność w porównaniu do ogrzewania pomieszczenia alternatywnymi metodami elektrycznymi. Co więcej, niesłabnąca popularność tych rozwiązań z pewnością będzie doprowadzała do dalszych modyfikacji, które w konsekwencji doprowadzą do jeszcze wyższej wydajności.

  

Czy wszystkie rodzaje pomp ciepła są tak samo wydajne?

Wiemy już, że wydajność pomp ciepła zależy w dużej mierze od współczynnika COP. Niemniej jednak niezwykle istotny jest też rodzaj urządzenia, który może nieco zniekształcać określone parametry. Przykładowo, pompa powietrzna w porównaniu z jej gruntowym odpowiednikiem będzie przez część roku dostarczać użytkownikowi nieco niższą wartość współczynnika. Wpływ na to ma m.in. charakterystyka dotycząca naszej strefy klimatycznej.
Generalnie rzecz biorąc, pompy ciepła są chętnie podłączane do instalacji podłogowego ogrzewania wodnego. Zastosowanie takiego rozwiązania cieszy się dużą popularnością ze względu na możliwość osiągnięcia satysfakcjonujących wyników, które w konsekwencji przekładają się na oszczędności finansowe.